Koronavírus

Slovenské národné múzeum (SNM) v čase pandémie koronavírusu COVID-19

Slovenské národné múzeum (SNM) v čase pandémie koronavírusu COVID-19

• Všetky expozície a výstavy 18 špecializovaných múzeí Slovenského národného múzea sú pre návštevníkov v súlade so zasadnutím Krízového štábu SNM zo dňa 27. marca 2020 uzavreté na dobu neurčitú. • Okrem stálych...

 

Myšlienka pod rúškom

Myšlienka pod rúškom

Skôr než začnem rozvíjať prvú myšlienku , ktorá mi napadla, musím sa asi obrátiť na pani Sibylu Mislovičovú, expertku na spisovnú slovenčinu, ktorej to fakt my(i)slí. Rúška? Rúško? V dnešných pravidlách slovenského...