Múzeum (o)žije. Znovuotvorenie múzeí SNM

od 6. 5. 2020 do 31. 12. 2020

Expozície a výstavy Slovenského národného múzea sa po takmer 2 mesiacoch znovuotvoria pre svojich návštevníkov. V súvislosti s uvoľňovaním preventívnych opatrení v boji proti ochoreniu COVID-19 budú jednotlivé špecializované múzeá SNM na Slovensku oddnes, stredy 6.mája, postupne otvárané pre verejnosť.

Sprístupnenie múzeí SNM sa realizuje v súlade s Príkazom ministerky kultúry č. 9/2020 za účelom koordinácie obmedzení a postupným uvoľňovaním opatrení týkajúcich sa organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky počas pandémie koronavírusu COVID-19 na území Slovenskej republiky. Nevyhnutnou podmienkou otvorenia Slovenského národného múzea je dodržanie všetkých potrebných bezpečnostných opatrení v záujme ochrany zdravia návštevníkov, ako aj zamestnancov inštitúcie.

Vstup do objektov múzeí bude možný len s respiračnou ochranou tváre, v skupine maximálne 5 osôb. Návštevníci si povinne dezinfikujú ruky prostriedkom umiestneným pri vstupe do múzea a rovnako tu absolvujú meranie telesnej teploty. Pri pohybe v priestoroch múzea je odporúčaná ochranná vzdialenosť medzi osobami minimálne 2 metre. Na výpočet maximálneho počtu návštevníkov, ktorí sa môžu zdržiavať naraz v jednotlivých múzejných objektoch, bude použitý koeficient 25 m2/osoba. Skupinové prehliadky, lektoráty ani hromadné podujatia nie sú v súčasnosti v múzeách povolené. Spôsob prehliadky sa zároveň riadi internými pokynmi každého zo špecializovaných múzeí SNM.

Spoločne s otvorením expozícií a výstav budú v máji 2020 sprístupnené aj priestory vonkajších areálov múzeí SNM (parky, záhrady a pod.), s výnimkou historického parku kaštieľa v Dolnej Krupej (otvorenie začiatkom júna 2020). Občerstvenie v múzeách je dočasne možné len v exteriéri bufetov a terás, v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia, otváranie obchodov a služieb verejného stravovania.

„Veľmi nás teší, že po týždňoch karantény naše múzeá znovu privítajú prvých návštevníkov. Spoločne s krízovým štábom, riaditeľmi špecializovaných múzeí a ostatnými zamestnancami SNM sme v krátkom časovom období pripravili všetko potrebné pre ich bezpečnú prevádzku. Veríme, že život, ktorý sa sem vráti, pomôže preklenúť zložité obdobie, ktoré poznačilo kultúrne inštitúcie, ako aj celú spoločnosť," uviedol generálny riaditeľ SNM Branislav Panis.

Sprístupňovanie expozícií Slovenského národného múzea, máj 2020

Názov múzea a Otvorenie
SNM – Múzeum Bojnice v Bojniciach 06. 05. 2020
SNM – Múzeum Červený Kameň v Častej 06. 05. 2020
SNM – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove 06. 05. 2020
SNM – Múzeum Slovenských národných rád v Myjave 06. 05. 2020
SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku 06. 05. 2020
SNM – Múzeum Betliar v Betliari 08. 05. 2020
SNM – Spišské múzeum v Levoči 09. 05. 2020
SNM – Archeologické múzeum v Bratislave 12. 05. 2020
SNM – Múzeá v Martine 12. 05. 2020
SNM – Historické múzeum v Bratislave 12. 05. 2020
SNM – Hudobné múzeum v Bratislave a Pamätník L. van Beethovena v kaštieli v Dolnej Krupej 12. 05. 2020
SNM – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň 12. 05. 2020
SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku v Bratislave 11. 05. 2020
SNM – Múzeum kultúry karpatských Nemcov v Bratislave 12. 05. 2020
SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku v Bratislave 12. 05. 2020
SNM – Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre 12. 05. 2020
Rodný dom M. R. Štefánika na Košariskách je pre rekonštrukciu zatvorený
SNM – Múzeum židovskej kultúry v Bratislave 12. 05. 2020
SNM – Prírodovedné múzeum v Bratislave 12. 05. 2020

 
Usmernenie pre návštevníkov na stiahnutie (JPG, 78,7 kB)

Mediálni partneri SNM: