Krásna Hôrka po ukončení rekonštrukčných prác


Cieľom rekonštrukcie je vrátiť hradu podobu a atmosféru spred veľkej obnovy v 20. storočí. Priznať jeho charakter vidieckeho šľachtického sídla a jedného z prvých múzeí na Slovensku. Rekonštrukcie, ktoré na Krásnej Hôrke prebehli v 20. storočí zatienili a odstránili skutočné hodnoty hradu. Teraz ich je potrebné pracne prinavracať. Trvalou hodnotou Krásnej Hôrky sú aj jeho staré expozície – rodové múzeum v dolnom a strednom hrade, múzeum Františky Andrássyovej, hrobka a kaplnka. Práve tieto interiérové celky mimoriadne bohaté na rôznorodé zbierky, by sa mali vrátiť do podoby, akú jej dali Andrássyovci, samozrejme s pridaním takých riešení, ktoré budú zodpovedať potrebám súčasnosti. K spomínaným pôvodným múzejným celkom pribudne v hornom hrade, ktorý bol v roku 2012 už druhýkrát poškodený požiarom, nová expozícia, zatiaľ s pracovným nazývom „Schatzkammer." Vystavia sa tu vzácne predmety zo zbierok Andrássyovcov, aj také, ktoré doteraz laická ani odborná verejnosť nevidela.

SNM – Múzeum Betliar sa pri koncipovaní expozícií inšpiruje prezentáciami zbierok v inštitúciáchako Lobkowitz Museum, Liechtenstein Museum, Esterházy Privatstiftung či Kunstkammer v Kunsthistorisches museum vo Viedni. Krásna Hôrka bude po rekonštrukcii prívetivejšia, pohodlnejšia a jej múzeum bude viac návštevnícky orientované. Prevádzka hradu sa pripravuje v dvoch zónach – so vstupenkou a bez nej. Na Hrade vzniknú oddychové zóny, teda objekt bude nielen zaujímavým múzeom, ale aj miestom oddychu a príjemných stretnutí.