Kultúra - múzeá

Predchodcovia Slovenského národného múzea

Slovenské národné múzeum – Bratislava

Slovenské národné múzeum – mimobratislavské špecializované múzeá Múzeá v Martine