Lektoráty


Lektorský výklad v múzeu i galérii sa poskytuje na požiadanie. Poplatok 4 € / skupina

Expozície je možné prezrieť si aj bez lektorského výkladu, k dispozícii je bohatý výber katalógov i sprievodcovskej literatúry (pozri časť Publikácie).

Základné školy si môžu vopred dohodnúť špeciálny pedagogický program o výrobe a dekorácii keramiky. Poplatok 4 € / skupina.

V letnom období (apríl - október) je možné aspoň dva týždne vopred objednať ukážku točenia keramiky. Poplatok 50 € (nie je príjmom múzea).