Lektoráty


Múzeum poskytuje odborné lektorské výklady v expozíciách a špecializované vyučovacie hodiny:


Pre I. stupeň základných škôl:

  • Pohrajme sa s pravopisom  

Pre II. stupeň základných škôl: 

  • Zapamätaj si základné údaje o živote a diele Ľudovíta Štúra


Školy si môžu objednať špecializovanú hodinu zameranú na:

  • vývin spisovného jazyka od najstarších čias po súčasnosť
  • revolúcia 1848/1849