Lektoráty

Lektorský výklad 5,00 € / skupina

Lektorský výklad v cudzom jazyku (AJ) SNM-MUK poskytuje:
a) vopred objednaným skupinám za poplatok stanovený v cenovom výmere;
b) neobjednaným skupinám, len ak je prítomný lektor sprevádzajúci v cudzom jazyku (AJ).

Лекторський виклад 5,00 € / група

Лекторсьикй виклад на англійській мові СНМ-МУК надає:
а) заздалегіть замовленим групам за оплату, встановлену в ціновій шкалі
б) групам, тільки у випадку присутності лектора, котрий проводить екскурсії на англійській мові