Lektorské výklady

Propagačný bulletin 2015 na stiahnutie (PDF, 2,9 MB)

Archeologické nálezy Poiplia
Špeciálny lektorský výklad 60 min.
Vzdelávací program spojený s možnosťou realizovať vyučovacie hodiny dejepisu. Žiaci najprv absolvujú odborný výklad v archeologickej expozícii, výklad histórie a prehliadku hradnej bašty s výhľadom na okolité lokality výskytu slovanských hradísk. Potom sa rozdelia do skupín a formou vedomostného kvízu odpovedajú na otázky týkajúce sa výkladu. Cieľom programu je vzbudiť v žiakoch zdravú bádateľskú zvedavosť, overiť ich vedomosti a schopnosti zapamätať si nové informácie. Program je prepojený s hľadaním indícií, ktoré vedú k rozlúšteniu vedomostného kvízu.