Lektorské výklady

Historický park pri kaštieli v Betliari
apríl – jún 2011
II. stupeň ZŠ, SŠ, VŠ
dĺžka programu: 60 – 70 min.
optimálny počet osôb v skupine: 30 – 40
nadväzuje na učebné osnovy: biológia, dejepis
Lektorský sprievod sa začína pri vstupnej bráne areálu, kde je umiestnená informačná mapa s vyznačenými objektmi, prehľadmi a prechádzkovými trasami. Úvodná časť je venovaná histórii, dendrologickým zvláštnostiam a vývoju parku od jeho založenia až po súčasnosť. Návštevníci získajú informácie o konkrétnych drevinách a objektoch bývalého majetku Andrášiovcov. Okrem sprostredkovania nových poznatkov je cieľom prehliadky vzbudiť prirodzený záujem o zachovanie unikátneho prírodného dedičstva. Pre žiakov 2. stupňa ZŠ je k dispozícii detský sprievodca parkom s mapou v slovenskom jazyku.

Voľný čas šľachty v minulosti (18. – 19. storočie)
september 2010 – jún 2011
7. – 9. ročník ZŠ, SŠ
dĺžka programu: 60 – 120 min.
optimálny počet osôb v skupine: 30 – 40
nadväzuje na učebné osnovy: dejepis, výtvarná výchova
Lektorský sprievod po kaštieli Betliar je zameraný na cestovateľské zážitky Andrášiovcov, ich rozsiahlu zberateľskú činnosť, záľubu v poľovníctve, prírode, čítaní kníh, fotografovaní a maľovaní. Návštevníci si budú môcť na príklade šľachtického rodu Andrášiovcov vytvoriť obraz o životnom štýle vysokej uhorskej šľachty v 18. a 19. storočí.

Prechádzka dejinami umenia – od baroka po secesiu
september 2010 – jún 2011
7. – 9. ročník ZŠ, SŠ
dĺžka programu: 60 – 120 min.
optimálny počet osôb v skupine: 30 – 40
nadväzuje na učebné osnovy: dejepis, výtvarná výchova, umenie a kultúra
Priamo v expozícii kaštieľa v Betliari alebo hradu Krásna Hôrka sa návštevníci oboznámia s jednotlivými druhmi umenia, od architektúry cez maliarstvo až po nábytkárstvo. Na požiadanie je možné lektorský sprievod upraviť a návštevníkom predstaviť iba vybrané obdobie z dejín umenia 17. – 19. storočia, prípadne vybrané umelecké druhy v celom ich vývoji. Návštevníci získajú nielen základný prehľad o umeleckých slohoch, ale aj možnosť spoznať ich konkrétne prejavy na našom území.