Lektorské výklady

Veselé štvrtky v múzeu

Vyberte si z našej ponuky tém: 

Keramika,   Výšivka,    Maľba na sklo,    Kožuchy,     Kroj.

Cez tieto témy vám predstavíme kolekcie unikátnych zbierok vystavených na výstave U nas na Spišu. Dozviete sa tak  čo najviac o hmotnej kultúre nášho regiónu.

Na jednom stretnutí sa predstaví jedna konkrétna téma.

Program je vhodný pre žiakov  I. stupňa ZŠ.

Dĺžka programu : 35—40 min

Objednávky a rezervácie: 053/ 4512786 (najneskôr týždeň pred plánovanou návštevou)

Program sa koná v sídelnej budove múzea na Nám. Majstra Pavla 40, v Levoči. Vždy vo štvrtok od 8:00 do 12:00 hod. Každé stretnutie trvá 35.- 40. min. avenované jednej vybranej téme. Začíname 19.marca 2015. 

Čo rozprávala Levočská biela pani

2015
všetky vekové kategórie
dĺžka programu: 30 min.
optimálny počet osôb v skupine: 20
nadväzuje na učebné osnovy: vlastiveda, dejepis, estetická výchova
Dramatizované prehliadky historickej radnice vás oboznámia s históriou mesta i s významnými osobnosťami Levoče a ich osudom. Stretnete sa s Levočskou bielou paňou, Majstrom Pavlom, slávnym levočským richtárom, katom i levočskými maliarmi.

Hradohranie
máj – október 2015

dĺžka programu: 40 min.
optimálny počet osôb v skupine: 20
nadväzuje na učebné osnovy: vlastiveda, dejepis
Špeciálny lektorský výklad v areáli Spišského hradu spojený s využitím tlačeného materiálu pre deti – detského sprievodcu. Vylúštením mnohých záhad a otázok odkryjú tajomstvá hradu a užijú si svoje Hradohranie. Program je vhodný pre detské kolektívy i pre rodiny s deťmi. Na požiadanie (podľa kapacitných možností) vám pre detský kolektív nad 15 členov môžeme poskytnúť lektora – sprievodcu Hradohraním.

Tajomstvo sochy 
2015

dĺžka programu: 30 min.
optimálny počet osôb v skupine: 20
nadväzuje na učebné osnovy: vlastiveda, dejepis
Lektorský sprievod deťom poodhalí tajomstvo neskorogotického umelca, autora najvyššieho gotického oltára na svete. V dome, kde žil a tvoril, sa budú môcť oboznámiť s jeho životom a zblízka spoznať jeho tvorbu. Čo je to gotika? Čo je to socha? Načo sa robili oltáre? Odpovede na tieto a mnohé iné otázky vám pomôže nájsť program

Levoča - mesto bielej panej.
2015 
I. stupeň a II.stupeň ZŠ 
dĺžka programu: 40 min.
optimálny počet osôb v skupine: 20
Netradičné prehliadky výstavy Levočská biela pani a prechádzky mestom po miestach spätých s jej osudom. Lektorský sprievod predstaví osobu Juliany Korponayovej nielen priamo na výstave ale aj v meste.