Lektorské výklady


Etnografické expozície

Lektorský výklad je zameraný na stále expozície Etnografického múzea, ktoré ilustrujú každodenný život našich predkov. Lektor prevedie žiakov expozíciami s názvom Človek a pôda, Človek a materiál a Človek a odev.
dĺžka programu: 90 min.
optimálny počet v skupine: do 35
nadväzuje na učebné osnovy: dejepis, náuka o spoločnosti, náboženstvo


Aktuálne výstavy

Lektorský výklad je venovaný aktuálnym výstavám.

dĺžka programu: 30-60 min.
optimálny počet v skupine: do 35