Lektorské výklady

Prehliadka expozície Múzea slovenskej dediny

Lektorský výklad je zameraný na stálu expozíciu ľudového staviteľstva a bývania a Múzea kultúry Rómov na Slovensku, ktoré sídli v areáli Múzea slovenskej dediny. Prehliadka expozície MSD je možná aj individuálne s využitím tlačeného sprievodcovského textu. Program sa realizuje počas otváracích hodín Múzea slovenskej dediny.
dĺžka programu: 2,5 hod.
optimálny počet návštevníkov v skupine: 35

Objednávky:
v pokladni múzea, tel. +421 43 24 58 116 počas otváracích hodín múzea, minimálne 5 dní pred termínom prehliadky. Lektorský sprievod je v cene vstupného do expozície.