Lektorské výklady

Život a dielo Martina Benku
všetky vekové kategórie
dĺžka programu: 45 min.
optimálny počet osôb v skupine: 20 – 25
nadväzuje na učebné osnovy: literatúra, dejepis
Výklad prebieha v autentickom prostredí domu Martina Benku, čím návštevníkovi ponúka výnimočnú príležitosť oboznámiť sa s umelcovým súkromím a tvorivým prostredím. Lektor návštevníkom predstaví život a dielo Martina Benku od ranej tvorby až po vrcholné diela.