Lektorské výklady

Múzeum kultúry Čechov na Slovensku

Lektorské výklady Prednášky Kontakty Vstupné a otváracie hodiny

PONUKA LEKTORSKÝCH VÝKLADOV:

Lektorský výklad k stálej expozícii
II. stupeň ZŠ, SŠ
dĺžka programu: 30 min.
optimálny počet osôb v skupine: 20
nadväzuje na učebné osnovy: dejepis, náuka o spoločnosti
Lektorský výklad je venovaný expozícii múzea zameranej na dve významné osobnosti kultúrneho života v Československu – akademika Horáka a jeho manželku Hanu Gašparíkovú-Horákovú.