Lektorské výklady

Archeologické múzeum poskytuje odborné lektorské služby, doplnené premietaním videofilmov s archeologickou tematikou, a konzultácie odborných pracovníkov pre verejnosť.

PONUKA LEKTORSKÝCH SPRIEVODOV

Kabinetná zbierka evanjelického lýcea v Bratislave

Lektorský sprievod pre všetky vekové kategórie
september 2016 – december 2017
Výklad na výstave, ktorá prezentuje vyše tisíc predmetov egyptských, antických (gréckych a rímskych), ďalej z praveku až stredoveku.
Trvanie programu: 30 minút
Optimálny počet návštevníkov v skupine: 20
Nadväzuje na školské osnovy: dejepis

Laterãrius – Dejiny tehliarstva na Slovensku

Lektorský sprievod pre všetky vekové kategórie
september 2016 – december 2017
Trvanie programu: 30 minút
Výklad na výstave, ktorá prezentuje dejiny stavebnej keramiky a jej výroby od počiatkov v dobe rímskej až po 20. storočie na našom území.
Optimálny počet návštevníkov v skupine: 20
Nadväzuje na školské osnovy: dejepis

Skanzen – slovanská chata

Lektorský sprievod pre všetky vekové kategórie
apríl 2017 - október 2017
Trvanie programu: 20 minút
Výklad o spôsobe života našich slovanských predkov.
Optimálny počet návštevníkov v skupine: 15
Nadväzuje na školské osnovy: dejepis

Kontakt

PhDr. Vladimír Turčan
mail: prezentacne.oddelenie.am@snm.sk
telefón: +421 2 20 491 271; 0903 394 260