Lektorské výklady

Lektorský výklad v priestoroch stálej expozície Múzea kultúry Rómov na Slovensku, ktorý je zameraný na najdôležitejšie historické míľniky, dialekty rómskeho jazyka a tradičnú kultúru skupín Rómov žijúcich na území Slovenska.

dĺžka programu: 90 min.
optimálny počet v skupine: 35 osôb vrátane pedagogického dozoru