Lektorské sprievody

SNM-HUDOBNÉ MÚZEUM BRATISLAVA

PONUKA VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Emócie v hudbe
do júna 2019
Vzdelávací program pozostáva z viacerých aktivít a pracuje s hudobnými nástrojmi a hudobnými ukážkami.
Chcete vedieť viac? Prihláste sa na program, budeme sa na Vás tešiť.
Trvanie programu: 60 min
Náväznosť na školské osnovy: hudobná výchova

3 Tajomstvá o hudobných nástrojoch 
do júna 2019 
3 Tajomstvá o hudobných nástrojoch je vzdelávací program, cez ktorý sa deti naučia tri dôležité veci :
1. ...
2. ...
3. ...
Všetko sa dozviete a si vyskúšate, ak prídete.
Trvanie programu: 60 min
Náväznosť na školské osnovy: hudobná výchova


PONUKA VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV PRE STREDNÉ ŠKOLY

Emócie v hudbe
do júna 2019
Vzdelávací program pozostáva z viacerých aktivít a pracuje s hudobnými nástrojmi a hudobnými ukážkami.
Chcete vedieť viac? Prihláste sa na program, budeme sa na Vás tešiť.
Trvanie programu: 60 min
Náväznosť na školské osnovy: hudobná výchova

3 Tajomstvá o hudobných nástrojoch
do júna 2019 
3 Tajomstvá o hudobných nástrojoch je vzdelávací program, cez ktorý sa deti naučia tri dôležité veci :
1. ...
2. ...
3. ...
Všetko sa dozviete a si vyskúšate, ak prídete.
Trvanie programu: 60 min
Náväznosť na školské osnovy: hudobná výchova


Informácie o rezervácii programu:
Vzdelávací program si možno objednať najskôr 1 týždeň vopred na mailovom kontakte: lucia.fojtikova@snm.sk, objednávka programu však musí byť potvrdená druhou stranou. Bez potvrdenia objednávka programu neplatí. 

Kontakt
:
Mgr. Lucia Fojtíková
SNM-Hudobné múzeum
Brämerova kúria, Žižkova 18, 810 06 Bratislava
E-mail: lucia.fojtikova@snm.sk
Tel. číslo: + 421 2 204 91 283, +421 918 906 787 
Webová stránka: www.snm.sk

Informácie o vstupnom a otváracích hodinách:
Vstupné spoločné pre všetky múzeá v budove (viď Archeologické múzeum)
Poplatok za vzdelávací program: 1 KP/1€/osoba

Otváracie hodiny múzea: 
utorok - piatok 10.00-17.00 hod
pre vzdelávacie programy: pondelok – piatok 10.00-17.00 hod

Ako sa k nám dostanete:
Hudobné múzeum sídli na Žižkovej ulici č. 18 v Bratislave. Na tejto ulici sídlia aj ďalšie tri múzeá SNM a to Archeologické múzeum, Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku a Múzeum kultúry karpatských Nemcov. Návštevu múzeí možno spojiť (jednotné vstupné do všetkých múzeí). Žižkova ulica sa nachádza pod hradným kopcom pri nábreží Dunaja. Najbližšie zastávky MHD: zastávka autobusov s názvom Most SNP alebo Chatam Sófer, zastávka električiek s názvom Chatam Sófer.

SNM-HUDOBNÉ MÚZEUM KAŠTIEĽ DOLNÁ KRUPÁ

PONUKA VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV PRE MATERSKÉ ŠKOLY 

Kaštieľ Dolná Krupá a jeho 7 divov
do 31.12.2017 
Lektorský výklad výchovno-vzdelávacieho projektu Kaštieľ Dolná Krupá a jeho 7 divov je určený pre MŠ. Deti sa formou im prístupnou dozvedia o vzácnej historickej pamiatke na území Slovenska, osídleného šľachtickými rodmi Brunsvikovcov a Chotekovcov a o významných osobnostiach ich rodov, prepojené so životom Ludwiga van Beethovena.
Trvanie programu:45 min
Náväznosť na školské osnovy : vlastiveda, dejepis, hudobná výchova

PONUKA VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY 

Kaštieľ Dolná Krupá a jeho 7 divov
do 31.12.2017
Lektorský výklad výchovno-vzdelávacieho projektu Kaštieľ Dolná Krupá a jeho 7 divov je určený pre ZŠ. Žiaci sa formou lektorského výkladu dozvedia o vzácnej historickej pamiatke na území Slovenska, osídleného šľachtickými rodmi Brunsvikovcov a Chotekovcov a o významných osobnostiach ich rodov, prepojené so životom Ludwiga van Beethovena.
Trvanie programu:45 min
Náväznosť na školské osnovy : vlastiveda, dejepis, hudobná výchova

PONUKA VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV PRE STREDNÉ ŠKOLY

Kaštieľ Dolná Krupá a jeho 7 divov
do 31.12.2017 
Lektorský výklad výchovno-vzdelávacieho projektu Kaštieľ Dolná Krupá a jeho 7 divov je určený pre SŠ. Študenti sa formou lektorského výkladu dozvedia o vzácnej historickej pamiatke na území Slovenska, osídleného šľachtickými rodmi Brunsvikovcov a Chotekovcov a o významných osobnostiach ich rodov, prepojené so životom Ludwiga van Beethovena.
Trvanie programu:45 min
Náväznosť na školské osnovy : dejepis, hudobná výchova

Informácie o rezervácii programu vstupnom a otváracích hodinách:
Vstupné na programy Škola v múzeu 1 € študenti / 1 KP Program rezervovať 1 týždeň dopredu

Otváracie hodiny múzea:  
Máj – september: utorok – piatok od 8.00 do 15.30 h, posledný vstup o 14.30 h. sobota, nedeľa: od 13.00 h do 17.00 h. prechádzky v historickom parku denne od 8.00 do 20.00 h.
Október – apríl: utorok – piatok od 8.00 do 15.30 h., posledný vstup 14.30 h. prechádzky v historickom parku denne od 8.00 do 18.00 h. návštevy v sobotu a nedeľu je potrebné vopred objednať.

Kontakt: 
Mgr. Alena Krátka 
Slovenské národné múzeum-Hudobné múzeum 
Hlavná ul. č. 572
E-mail: alena.kratka@snm.sk
Tel. číslo: 033/2453131, 0917/839555
Webová stránka: www.snm.sk

Ako sa k nám dostanete:
Obec Dolná Krupá sa nachádza 11 km severne od krajského mesta Trnava, asi 60 km od hlavného mesta SR Bratislavy. - individuálna doprava: z Trnavy: smer Jaslovské Bohunice, pri vychádzaní z mesta odbočka z posledného kruhového objazdu na Špačinskej ceste; cesta 3. triedy vedie priamo do Dolnej Krupej 11 km; od Senice: smerom na Trnavu po ceste 1. triedy č. 51, v obci Trstín za kostolom odbočka vľavo na Vrbové a Piešťany – cesta 2. triedy č. 502, ďalej prvá odbočka vpravo na cestu 3. triedy smerom na Hornú a Dolnú Krupú; od Piešťan: smerom na Trnavu, v Trnave smerom na Jaslovské Bohunice a ďalej ako smerom z Trnavy po ceste 3. triedy; od Vrbového, resp. Chtelnice: po ceste 2. triedy č. 502 na Vrbové a Trstín, za obcou Naháč odbočka vľavo na cestu 3. triedy smerom na Hornú a Dolnú Krupú. - hromadná doprava: autobusové spojenie z Trnavy z autobusovej stanice (susediacej so železničnou stanicou), zastávka č. 8