Lektorské výklady

Sídelná budova SNM

Vzdelávacie programy Lektorské výklady Tvorivé dielne Dlhodobé vzdelávacie programy Kontakty Vstupné a otváracie hodiny


Vážení návštevníci, milé deti

ponúkame Vám "Veselý sprievod výstavou - stratená melódia " k výstave Klenoty z múzea. Ako sa zbiera hudba 15. 12. 2017 – 31. 1. 2019. Výstavou Vás bude sprevádzať slečna Violka s ktorou pohľadáte
osem miest, označených číslom a obrázkom Violky. Na každom z nich má pripravené zábavné úlohy, pri ktorých sa zahráte a dozviete sa nové a zaujímavé veci, nájdete tu tiež noty, ktoré si postupne podľa čísla
zapisujte do notovej osnovy v zápisníčku, tak aby ste ju mali na konci výstavy celú vyplnenú.

Ak stratenú melódiu nájdete, po návrate domov si ju zaspievajte či zahrajte aj spoločne s rodinou.
Skladbu môžete tvorivo upraviť, hotovú ju nahrať na mobilný telefón a poslať do múzea na adresu:

klenoty@snm.sk

Najzaujímavejšie nahrávky odmeníme peknou cenou.

Kontakt:
Mgr. Dominik Hrdý
Centrum múzejnej komunikácie
Slovenské národné múzeum
Vajanského náb. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 16
Tel.: +421 2 20 469 238
Mobil: +421917 319 684
E-mail: pedagogika@snm.sk; dominik.hrdy@snm.sk