Lektorské výklady

Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku

Lektorské výklady Prednášky Tvorivé dielne Dlhodobé vzdelávacie programy Kontakty Vstupné a otváracie hodiny

Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku, Brämerova kúria, Bratislava

Stála expozícia Múzea kultúry Maďarov na Slovensku pod názvom Tradície a hodnoty - Maďari na Slovensku  prezentuje hmotné a duchovné pamiatky (historické, etnografické, literárno−historické a umelecko−historické tradície) maďarského etnika na Slovensku. Počas prehliadky sa premieta historický dokumentárny filmy – Maďari na Slovensku 1 a 2, a film s názvom Erkel a Bratislava, ktorý zoznamuje návštevníka so životom známeho hudobného skladateľa Ferenca Erkela.

Lektorský výklad v maďarskom jazyku

Návštevník sa zoznamuje s podrobnejšími dejinami Uhorska od 9. storočia až do vypuknutia prvej svetovej vojny, získava informácie o živote maďarskej menšiny na Slovensku v prvej polovici 20 storočia, prehľad o typických poľnohospodárskych náčiniach a o folklóru (hudba šatstvo, džbankárstvo, drevorezba atď.).

Lektorský výklad v slovenskom jazyku

Výklad je prispôsobený k požiadavkám návštevníka a sú mu poskytnuté širšie informácie v rámci histórie, poľnohospodárstva a folklóru maďarskej menšiny žijúcej na Slovensku. Počas prehliadky sa lektor snaží poukázať na spoločné historické a kultúrne črty.

Nočné prehliadky

Prehliadka je určená pre väčšiu skupinu návštevníkov (minimálne 10 osôb), ktorým nevyhovuje štandardná otváracia doba múzea a napriek tomu by mali záujem o  prehliadku stálej expozície alebo aktuálnej krátkodobej výstavy. Nočné prehliadky sa dajú realizovať v čase od 17.00 do 20.00, dátum si treba rezervovať minimálne týždeň pred plánovanou návštevou.

 

Pamätný dom Kálmána Mikszátha, Sklabiná

„Múzeum plní svoju úlohu dobre vtedy, ak odchádzajúci návštevník si odnesie nové poznatky a zážitok“

 

Literárne popoludnia

Január – december

Základné školy, stredné školy a pre všetkých záujemcov bez vekovej kategórie :
Literárne popoludnia organizované v Pamätnom dome majú voľný program. Slúžia pre tých záujemcov, ktorí sa zaujímajú o spisovateľa a jeho dielo. V rámci nich chce múzeum priblížiť život spisovateľa a jeho dielo, život v Sklabinej v 19. Život ľudí v dvojrečovom prostredí v 19. storočí. Nabádať k čítaniu, tvoreniu a prednášaniu vlastných názorov najmä u mladých ľudí, generovať zážitok z literárnej rozpravy. Program pozostáva z oboznámenia účastníkov s predebatovávaným dielom a z následnej rozpravy účastníkov. Najčastejšie témy sú: romány Dáždnik svätého Petra, Hluchý kováč Prakovský, Čierne mesto a zbierky noviel Slovenskí rodáci, Dobrí Polovci. 

Trvanie programu: 90 minút.
Optimálny počet návštevníkov v skupine: 25

Prechádzka po pamätných miestach v Sklabinej

Január – december

Pre všetkých záujemcov bez vyhradenia vekovej kategórie:

Individuálne, alebo v skupine pod vedením lektora. V obci okrem Pamätného domu je možné identifikovať 6 miest, ktoré Mikszáth vo svojich románoch a novelách spomína: mlyn, kaplnka sv. Vendelína, medokýš, socha Panenky Márie, kolárovo oje, Mariškin hrob. V publikácii vydanej r. 2009 pod názvom Mikszáth a jeho rodná Sklabiná, ako sprievodca po pamätných miestach je ku každému miestu krátky popis, dobová fotografia, úryvok z diela, kde sa miesto spomína. Obsahuje tiež orientačný plán prechádzky.
Trvanie programu: 60 minút.
Optimálny počet návštevníkov v skupine: 25

Netradičná hodina literatúry v múzeu 

Január – december 2015

Základné školy a stredné školy:

Využíva sa pôsobenie jedinečného prostredia v ktorom žil a tvoril významný spisovateľ. Časť zamestnania pripravuje učiteľ literatúry, ktorý žiakov sprevádza. Žiaci sa počas návštevy oboznámia s výstavou, s pedagógom preberú plánované učivo, prezentujú sa prednášaním pripravených úryvkov prózy a poézie. 

Trvanie programu: 60 minút.
Optimálny počet návštevníkov v skupine: 25


ČO EŠTE MÚZEUM PONÚKA

Prechádzka po pamätných miestach v Sklabinej
40-90 minút
individuálne, alebo v skupine pod vedením lektora. V obci okrem pamätného domu je možné identifikovať 7 miest, ktoré Mikszáth vo svojich románoch a novelách spomína: Mlyn, vyhňa, kaplnka, medokýš, Panenka Mária, kolárovo oje, Mariškin hrob. V publikácii vydanej r. 2009 pod názvom Mikszáth a jeho rodná Sklabiná, ako sprievodca po pamätných miestach je ku každému miestu krátky popis, dobová fotografia, úryvok z diela, kde sa miesto spomína. Obsahuje tiež orientačný plán prechádzky.

Prednášky
1 hodina
Témy: - Mikszáthova dvojrečovosť a jeho vzťah k národnostiam. - Miesta a udalosti, ktoré v Sklabinej a na Slovensku môžeme v Mikszáthových dielach spoznať. - Spisovateľovo detstvo a študentské časy. - Mikszáth a jeho svet rozprávok. - Prečo bola kováčska vyhňa v Sklabinej tak dôležitá ustanovizeň. - Čo všetko zažil Mikszáth na župnom úrade v Balašských Ďarmotách - Mikszáthova Sklabiná v 19. storočí.

Informácie o rezervácii programu
Rezervácia na vyššie uvedené programy je potrebná najmenej 1 týždeň vopred. Programy sú organizované počas celého roka.

 

Kaštieľ Imre Madácha, Dolná Strehova

Imre Madách- Tragédia človeka

Február- December 

 ISCED 2- ISCED 3

  • Výklad a premietanie dokumentárnych filmov v expozícii. Literárna tvorba.....
  • Netradičná hodina literatúry:  Literárne dielo I.Madácha  T.Človeka
  • Krížovky ,pracovné listy, puzzle , kocky zamerané na literárne dielo

Trvanie programu:60 minút.
Optimálny počet návštevníkov v skupine: 25
Nadväzuje na školské osnovy: literatúra, dejepis.

Tragédia človeka z pohľadu mladého človeka

Február- December

ISCED 2- ISCED 3

  • Možnosť vlastného divadelného prejavu Tragédie človeka priamo v expozícii.
  • Predstavme si dielo Tragédiu človeka. Študenti ,študentom predstavia v kostýmoch jednotlivé scény z diela .
  • Pracovné listy, kocky, puzzle

Trvanie programu:60 minút.
Optimálny počet návštevníkov v skupine: 25
Nadväzuje na školské osnovy: literatúra, dejepis.

Madáchovci a Dolná Strehová

Máj- December

 ISCED 0 - ISCED 1- ISCED 2

  • Ako sa tu žilo. Detská prehliadka.Interaktívnaprehliadka sa venuje porovnávaniu života v minulosti a dnes .Vzťah dolnostrehovčanov  a rodiny  Madách.  Rozširovanie poznatkov z oblasti histórie
  •  Pracovné listy.

Trvanie programu:60 minút
Optimálny počet návštevníkov v skupine: 25
Nadväzuje na školské osnovy: Regionálna výchova. literatúra