Lektorské výklady

Život na dedine v minulosti
september – október 2017, máj – jún 2018
I. a II. stupeň ZŠ
dĺžka programu: 50 min.
optimálny počet osôb v skupine: 30
nadväzuje na učebné osnovy: dejepis
Lektorský sprievod prezentuje život ľudí na dedine v minulosti. V národopisnej expozícii v prírode sa žiaci môžu oboznámiť s dobovým zariadením ľudového obydlia a životnou úrovňou ľudí v minulosti a konfrontovať ju so súčasnosťou.