Lektorské výklady

Kolobeh života veriacich židov – výchova k tolerancii 

určené pre druhý stupeň ZŠ a SŠ
dĺžka programu: 60 - 90 min.
optimálny počet osôb v skupine: max. 30

Nadväzuje na učebné osnovy: dejepis, náuka o spoločnosti, náboženská výchova.
Cieľom prehliadky expozície spojenej s lektorským výkladom je žiakom ZŠ a študentom SŠ, čo najvernejšie priblížiť život ortodoxnej židovskej rodiny a oboznámiť ich s tradíciami, náboženskými obradmi a sviatkami životného cyklu ako sú obriezka, bar micva a bat micva, ako aj obrady spojené so svadbou a úmrtím. Múzeum sa tak stáva miestom, kde žiaci, ale aj učitelia dopĺňajú a prehlbujú získané vedomosti o židovskej kultúre a náboženstve.


Riešenie „židovskej otázky“ na Slovensku v rokoch 1939 – 1945

určené pre druhý stupeň  ZŠ a SŠ
dĺžka programu: 60 - 90 min.
optimálny počet osôb v skupine: max. 30


Nadväzuje na učebné osnovy: dejepis, náuka o spoločnosti.
Vzdelávani o holokauste je súčasťou vyučovacieho predmetu Dejepis a preto hovoriť o holokauste a učiť o ňom je spôsob, ako sa s touto tragickou udalosťou našich dejín nielen vyrovnať, ale aj pochopiť nezmyselnosť akejkoľvek formy intolerancie v spoločnosti. Problematika riešenia tzv. "židovskej otázky" je študentom počas návštevy expozície citlivo priblížená, pričom sa berie do úvahy vek a zameranie študentov škôl.

Vhodným doplnením vyučovacích hodín najmä pre študentov SŠ a gymnázií je spojenie prednášky a premietania krátkych 10 minútových filmov  s výpoveďami preživších. Prostredníctvom svedectiev môžu  študenti i učitelia spoznávať židovskú históriu a osobné príbehy.

Dĺžku a čas lektorských výkladov a vzdelávacích programov je možné prispôsobiť požiadavkám jednotlivých skupín.