Lektorské výklady

Po stopách drevených kostolíkov 
január 2017 – december 2017
všetky vekové kategórie dĺžka programu: od 60 do 120 minút / 1 lokalita
optimálny počet osôb v skupine: 20
nadväzuje na učebné osnovy: vlastiveda, dejepis, estetická výchova, etická výchova, náuka o spoločnosti
Autentické prehliadky historickej reality sakrálneho charakteru dokumentujú prepojenosť svetského a náboženského života Rusínov v mestách a na vidieku. Prehliadky skanzenov sú súčasťou tohto projektu. Súčasťou tohto projektu je aj veková kategória dospelých ( sprevádzajúci rodičia, starí rodičia).