Lektorské výklady

Lektoráty objednávame min. 5 dní vopred na t.č. 02/59724216 alebo 0915993301 alebo mailom bratislavskyhrad@snm.sk
Lektorovanie v slovenskom jazyku 10 eur za skupinu, v anglickom jazyku alebo nemeckom jazyku 15 eur za skupinu (min. 3 ľudia), individuálne lektorovanie 7,5 eur

Lektorský výklad zahŕňa stručný prehlad dejín Bratislavského hradu a lektorovanú prehliadku vybraných výstav podľa požiadaviek klientov.

Z dejín Bratislavského hradu
lektorský výklad venovaný bohatej histórii Bratislavského hradu
Trvanie programu: 60 minút

Dejiny Slovenska od praveku po Veľkú Moravu
lektorský výklad
Trvanie programu: 60 minút

Trvanie lektorátu a jeho obsah je možné prispôsobiť podľa požiadaviek návštevníkov. Ostatné priestory a výstavy si návštevníci môžu podľa svojho výberu pozrieť individuálne.