Lektorské výklady


Kontakt:

Mgr. Jozef Somogyi, PhD.

Prezentácia
SNM-Prírodovedné múzeum

Vajanského nábr. 2 P.O.BOX 13
810 06 Bratislava

e-mail: jozef.somogyi@snm.sk
telefón: +421 2 593 49 127

pokladňa: +421 2 593 49 148

 

cenník