Ľudovít Štúr

Vážení priatelia a návštevníci Múzea Ľudovíta Štúra!

V súvislosti s veľkým výročím Ľudovíta Štúra sa aj akademická obec začala intenzívnejšie zamýšľať nad jeho odkazom a verejnou reflexiou v minulých obdobiach, a nezostalo jej opäť nič iné, len povzdychnúť si, že naša verejnosť Štúrove diela nečíta, nepozná, čo v minulosti práve umožňovalo rôznym ideológom či politikom jeho odkaz zneužívať vo vlastný prospech s často priam protichodnými zámermi. Navrávame si, že u nás ľudia Štúrove texty nečítajú možno aj preto, že jazyk sa od jeho čias veľmi zmenil a dnes už sú väčšine čitateľov pomerne nezrozumiteľné. V roku 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra sme sa preto pokúsili o experiment. Na tomto mieste Vám ponúkame možnosť prečítať si vybrané články mierne upravené do dnešnej slovenčiny. Pripomíname však, že sú určené výhradne na prečítanie a premýšľanie o nich, v tejto podobe nemôžu slúžiť ako zdroje na citovanie v iných odborných či laických textoch.

V úvodníkoch a článkoch v Slovenských národných novinách Ľudovít Štúr sformuloval svoj sociálny, hospodársky a národnostný program, t. j. program svojej generácie. Zároveň nám však podal obraz vtedajšej slovenskej spoločnosti. Keby sa Vám zdalo, že hovorí v skutočnosti o nás a že sa u nás odvtedy veľa nezmenilo, treba mať na pamäti, že ide o historické texty popisujúce stav spoločnosti v polovici 19. storočia.

Úvodníky v Slovenských národných novinách:

Čo chceme s našimi novinami (PDF, 48,3 kB)? Číslo 1, 1. august 1845.

Ľud náš obecný. Jeho vyučovanie. Číslo 2, 5. august 1845. [Náš prostý ľud a jeho vzdelávanie] (PDF, 69,7 kB)

Terajšie ľudu vyučovanie. Číslo 3 – 4, 8. a 12. augusta 1845. [Aktuálny stav vzdelávania] (PDF, 86,3 kB)

Nedeľné školy (PDF, 68,3 kB). Číslo 5 – 6, 15. a 19. august 1845.

Spolky miernosti. (PDF, 174,6 kB) Číslo 7 – 11, 22., 26., 29. august, 2. a 5. september 1845.

Nastávajúca bieda. Číslo 12, 9. september 1845. [Hrozí nám chudoba] (PDF, 50,5 kB)

Dobročinné ústavy. Číslo 17 – 22, 26. a 30. september, 3., 7., 10. a 14. október 1845. [Dobročinné inštitúcie] (PDF, 89,5 kB)

Život domáci a pospolitý. Číslo 23 – 26, 17., 21., 24. a 28. október 1845. [Rodinný a spoločenský život] (PDF, 68,4 kB)

Pospolitosť a jednotlivosť. Číslo 27 – 31, 31. október, 4., 7., 11. a 14. november 1845. [Spoločnosť a jednotlivec] (PDF, 74,9 kB)

Slovo ku krajanom slovenským. Číslo 45 – 46, 2. a 6. január 1846. [Príhovor k slovenským krajanom] (PDF, 48,5 kB)

Neopúšťajme sa! (PDF, 97,2 kB) Číslo 54 – 59, 3., 6., 10., 13., 17. a 20. február 1846.

Vzdelanosť a osveta. (PDF, 133,2 kB) Číslo 74 – 77, 14., 17., 21., 24. apríla 1846.

Naše kníhkupectvo. Číslo 86, 26. máj 1846. [Náš knižný trh] (PDF, 37,1 kB)

Dôležitosť volenia rozličného stavu pre nás. Číslo 94 – 96, 23., 26. a 30. jún 1846. [Prečo je pre nás dôležité voliť si rozličné povolania] (PDF, 56,7 kB)

Slovo na čase. Číslo 99  – 100, 10. a 14. júl 1846. [Aktuálny príhovor] (PDF, 39,1 kB)

Naše položenie vo vlasti. Číslo 117 – 120, 11., 15., 18. a 22. september 1846. [Naše postavenie v štáte] (PDF, 63,4 kB)

Spolčovanie sa. Číslo 125 – 127, 9., 13. a 16. október 1846. [Spolčovanie] (PDF, 43,5 kB)

Nezemania v úradoch krajinských. Číslo 129 – 132, 23., 27., 30. október a 3. november 1846. [Nešľachtici v štátnej správe] (PDF, 59,4 kB)

Priemyselná škola. Číslo 147, 29. december 1846. [Odborné školy] (PDF, 31,6 kB)

Nárady ku zlepšeniu stavu našej krajiny. Číslo 162 – 170, 19., 23. a 26. február a 2., 5., 9., 12., 16. a 19. marec 1847. [Návrhy na zlepšenie stavu našej krajiny] (PDF, 210,2 kB)

Hraničné mýta. Číslo 173 – 179, 30. marec, 2., 9., 13., 16., 20. a 23. apríl 1847. [Clá] (PDF, 196,7 kB)

Zmenkové zákony (PDF, 91,6 kB). Číslo 189 – 191, 1., 4. a 8. jún 1847.

Kde leží naša bieda? Číslo 201 – 208, 13., 16., 20., 23., 27. a 30. júl, 3. a 6. august 1847. [V čom spočíva jadro našich problémov?] (PDF, 224,7 kB)

Panslavizmus a naša krajina (PDF, 112,5 kB). Číslo 215-218, 3., 7., 10. a 14. september 1847. 

Naše nádeje a žiadosti k nastávajúcemu snemu. Číslo 225 – 232, 8., 12., 15., 19., 22., 26. a 29. október a 2. november 1847. [Nádeje, čo vkladáme do nadchádzajúceho zasadania snemu] (PDF, 197,3 kB)

Opozícia (PDF, 78,5 kB). Číslo 251, 11. január 1848.

Reči na uhorskom sneme (PDF, 145,1 kB). Číslo 238 – 270, 23. november 1847, 14., 18., 21. a 25. januára, 14. a 17. marca 1848.

Nový vek
(PDF, 35,7 kB). Číslo 274, 31. marec 1848.

 

Pre zaujímavosť dodávame aj stručný slovník Štúrovej slovnej zásoby (PDF, 88,2 kB), ktorý budeme spolu s textami priebežne dopĺňať.
Privítame, ak nám poskytnete spätnú väzbu na beata.mihalkovicova@snm.sk.