Materiály pre pedagógov


Materiály pre pedagógov k výučbe na ZŠ a SŠ (prípadne MŠ) do medzinárodnej súťaže

100 rokov Československa v našej škole 
      "Rozprávame rodinné príbehy"

Výzva (PDF, 191,2 kB) 

Plagát (PDF, 312,3 kB)

Prihláška (PDF, 178,2 kB)

Metodický materiál (PDF, 938,7 kB) 

Súhlas pamätníka / respondenta (PDF, 187,9 kB)