Pracovný zošit „Žijú medzi nami – Nemci na Slovensku"


Pracovný zošit „Žijú medzi nami – Nemci na Slovensku"

Historický úvod (PDF, 418,1 kB)

Osídlenie Bratislava a okolie (PDF, 464,0 kB)

Osídlenie Hauerland (PDF, 467,3 kB)

Osídlenie Spiš (PDF, 503,0 kB)

Neskoršie osídlenie Slovenska nemeckým obyvateľstvom (PDF, 464,6 kB)

Vedomostný kvíz (PDF, 225,2 kB)

.