Materiály

Čo prezrádzajú rastliny

Čo prezrádzajú rastliny

Výskyt jednotlivých rastlinných taxónov (druhov, poddruhov), rovnako ako aj rastlinných spoločenstiev, nie je náhodný. Ovplyvňuje ho predovšetkým súbor činiteľov neživého prostredia, ale aj človek, živočíchy či...

 

Príroda na dosah ruky

Príroda na dosah ruky

Často si ani neuvedomujeme, že ak chceme pozorovať nefalšovanú, pôvodnú a zaujímavú prírodu, nemusíme chodiť do vzdialených pohorí a cestovať ďaleko od domova do temných pralesov, ale stačí mať oči otvorené a dívať...

 

Je ohrozená biodiverzita Slovenska?!

Je ohrozená biodiverzita Slovenska?!

V posledných storočiach sa ľudia presúvajú z miesta na miesto efektívnejšie a spolu s nimi sa rôzne druhy živočíchov a rastlín dostávajú i na územia, kde sa predtým prirodzene nevyskytovali. Na naše územie...

 

Záhadný brat Cyprián a jeho herbár

Záhadný brat Cyprián a jeho herbár

Nadaný a všestranne vzdelaný brat Cyprián z rehole kamaldulských mníchov je neobyčajne zaujímavou, ale aj záhadnou historickou postavou 18. storočia. Herbár, ktorý po ňom zostal, je významný nielen z botanického a...