Iné projekty

Prioritné projekty predložené v roku 2010
Oddelenie dokumentácie, histórie a výstavnej činnosti
Modernizácia výstavného a expozičného priestoru Gotického paláca na hrade Krásna Hôrka Inkunábuly a postinkunábuly v zbierkach SNM – Múzea Betliar (odborný výskum a vydanie katalógu)
Jeseň v historickej knižnici – II. ročník
Rozvoj a prehĺbenie výchovno-vzdelávacej činnosti SNM – Múzea Betliar
Odstránenie následkov poškodenia drevených prvkov v kaštieli Betliar (NKP) drevokaznými hubami a hmyzom
Komplexná trvalo udržateľná očista vzácnych tlačí a rukopisov v historickej knižnici kaštieľa Betliar

Prioritné projekty predložené v rámci programu Škola v múzeu/Veda hrou
Oddelenie dokumentácie, histórie a výstavnej činnosti
Múzeum v škole – metodické pracovné listy na výučbu dejepisu 2. stupňa ZŠ
Detský svet 2010 (2. ročník)
Módne hity minulosti – detský sprievodca po výstave
Prázdniny v kaštieli – Detský denný minitábor v areáli kaštieľa Betliar