Lektoráty

Vzhľadom na charakter expozícií a množstvo vystavovaných zbierkových predmetov vysokej historickej hodnoty, sa návštevníci môžu v expozíciách v kaštieli Betliar a na hrade Krásna Hôrka pohybovať výlučne v sprievode lektora.

Lektorské sprievody v slovenskom a maďarskom jazyku:
Počas celého roka v kaštieli Betliar, na hrade Krásna Hôrka a v Mauzóleu v Krásnohorskom Podhradí.

Lektorský sprievod v anglickom jazyku:
Je možné využiť v kaštieli Betliar.

Tlačené lektorské texty v anglickom, nemeckom, poľskom, francúzskom a talianskom jazyku:
SNM-Múzeum Betliar texty pripravilo pre zahraničných návštevníkov.  V tohtoročnej letnej turistickej sezóne budú rozšírené aj o ruský jazyk.