Vstupné


Vstupné platné od 1. mája 2018
Dospelí 3 €
Dieťa, žiak, študent (karty ISIC, ITIC, Euro >26), senior nad 62 rokov 1,50 €

Na základe rozhodnutia MKSR je vstup do kaštieľa každú prvú nedeľu v mesiaci voľný. Cena bola stanovená v súlade so zákonom NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení.

Prípadná zmena cien vyhradená. 

Belépődíj 

Május 1-től
Felnőtt 3 €
Gyermek, diák (26-év alatt, karty ISIC, ITIC, Euro >26) és 62-év feletti személy 1,50 €

Az árak a SzK NT 18/1996-os sz. törvény értelmében voltak meghatározva. 
Az árak változtatásának jogát fenntartjuk!