Vzdelávanie

SNM – Múzeum Betliar záujemcom ponúka viaceré formy vzdelávania.

Študentom vysokých škôl, vedeckým pracovníkom a nadšencom, ktorí sa v rámci svojho štúdia, pracovného alebo voľného času venujú muzeológii, histórii, dejinám umenia, pomocným vedám historickým alebo archívnictvu, ponúkame možnosť odborných konzultácií s pracovníkmi Oddelenia dokumentácie, histórie a výstavnej činnosti. V prípade záujmu o výskum týkajúci sa zbierkových predmetov v expozíciách a depozitároch SNM – Múzea Betliar kontaktujte odborných pracovníkov múzea.

Kontakt:
Sekretariát/spojovateľka
e-mail: betliar@snm.sk
telefón +421 58 798 31 18Oddelenie dokumentácie, histórie a výstavnej činnosti:


Mgr. Silvia Lörinčíková

e-mail:  silvia.lorincikova@snm.sk
mobil: +421 918 728 395

Mgr. Katarína Takácsová
e-mail:katarina.takacsova@snm.sk
mobil: +421 918 728 390


Oddelenie historickej zelene:


Ing. Brigita Nagyová
e-mail: brigitta.nagyova@snm.sk
mobil:  +421 918 728 389


SNM – Múzeum Betliar má k dispozícii aj príručnú knižnicu s veľkým množstvom odborných a populárno-náučných publikácií (monografií, zborníkov, katalógov, bibliografií, periodík a pod.) z oblasti muzeológie, histórie, dejín umenia, pomocných vied historických, archívnictva, botaniky a drevárstva.