Mesiacovitý idol / Chorvátsky Grob / Staršia doba železná, 7 stor. pred Kristom