Právne predpisy

Právne predpisy súvisiace s odbornými činnosťami v múzeu

zákon 206/2009 Z.z. v platnom znení (múzejný zákon)

výnos MK-2544/2015-110/11648 Z.z. v platnom znení (múzejný výnos)

zákon 207/2009 Z.z. v platnom znení (vývoz/dovoz...)

zákon 126/2015 Z.z. v platnom znení (knižničný zákon)

zákon 395/2002 Z.z. v platnom znení (archívny zákon)

zákon 49/2002 Z.z. v platnom znení (pamiatkový zákon)

zákon 185/2015 Z.z. v platnom znení (autorský zákon)

zákon 543/2002 Z.z. v platnom znení (ochrana prírody a krajiny)

zákon 190/2003 Z.z. v platnom znení (strelné zbrane a strelivo)

zákon 18/2018 Z.z. v platnom znení (ochrana osobných údajov)