Inšpirácia z dobovej kuchyne Spišského hradu / Sliepka s jablkami