Obrazová abeceda Historického múzea


Spoznajte s abecedou obrazy zo zbierok Slovenského národného múzea. Pod odkazom nájdete jednotlivé písmená, ktoré odkrývajú maľby, ktoré sa s písmenkom spájajú.

Prajeme veľa zábavy pri spoznávaní umeleckých diel. 


Chcem spoznať nové maľby