Panovníci Uhorska


SNM – Historické múzeum pripravilo pre menších i väčších fanúšikov histórie legendy o panovníkoch Uhorska. Pohodlne sa usaďte a ponorte sa do čias minulých. Prvý diel je o panovníkoch z rodu Arpádovcov.

Prerozprávali: Greta a Laura Luprichové

Spracovali: Ľubica Fandl Drangová, Jana Hutťanová, Zuzana Luprichová, Peter Luprich Fotografie: Viedenská obrázková kronika, Miro Nemec

Použitá literatúra: Segeš, Vladimír a kolektív: Kniha kráľov, Slovenské pedagogické nakladateľstvo Bratislava 2003