Otvárame IV. ročník kurzu Múzejná pedagogika

od 29. 6. 2020 do 30. 7. 2020


Slovenské národné múzeum otvára IV. ročník kurzu Múzejná pedagogika, akreditovaného Ministerstvom školstva SR. Kurz je určený zamestnancom múzeí a kultúrnych inštitúcií na Slovensku, ktorí majú v náplni práce edukačnú prácu s návštevníkmi a osobám so záujmom pracovať v oblasti neformálneho vzdelávania a výchovy v kultúrnych inštitúciách.

Štúdium: september 2020– máj 2021
Poplatok za kurz 50 €
Prihlášku je potrebné poslať najneskôr do 30.7. 2020
Počet poslucháčov v ročníku je obmedzený. O poradí prijatia rozhoduje dátum doručenia prihlášok. Kurz sa otvára pri minimálnom počte 10 uchádzačov.

Prihláška a viac informácií na:
www.snm.sk/?kurz-muzejna-pedagogika 
prihláška
• Mgr. Dominik Hrdý, Centrum múzejnej komunikácie, SNM; dominik.hrdy@snm.sk; +421 204 69 238