Otvárame V. ročník kurzu Múzejná pedagogika

od 25. 6. 2021 do 30. 7. 2021


Slovenské národné múzeum otvára V. ročník kurzu Múzejná pedagogika, akreditovaného Ministerstvom školstva SR. Kurz je určený zamestnancom múzeí a kultúrnych inštitúcií na Slovensku, ktorí majú v náplni práce edukačnú prácu s návštevníkmi a osobám so záujmom pracovať v oblasti neformálneho vzdelávania a výchovy v kultúrnych inštitúciách.

Štúdium: september 2021– máj 2022 
Poplatok za kurz 50 € 
Prihlášku je potrebné poslať najneskôr do 30.7.2021 

Oproti minulým rokom sa môžu do kurzu prihlásiť aj zamestnanci kultúrnych inštitúcií, ktorí majú minimálne ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou a aspoň pol ročná prax v múzeu či kultúrnej inštitúcii.

Počet poslucháčov v ročníku je obmedzený. O poradí prijatia rozhoduje dátum doručenia prihlášok. Kurz sa otvára pri minimálnom počte 10 uchádzačov.

Viac informácií a prihláška  
www.snm.sk/?kurz-muzejna-pedagogika 
prihláška (DOCX, 18,6 kB) 

Koordinátor kurzu 
Mgr. Dominik Hrdý,
Centrum múzejnej komunikácie SNM;
m: dominik.hrdy@snm.sk
t: +421 204 69 238