Otvárame V. ročník kurzu Múzejná pedagogika. Posledných 5 miest

od 25. 6. 2021 do 10. 9. 2021


Slovenské národné múzeum otvára V. ročník kurzu Múzejná pedagogika, akreditovaného Ministerstvom školstva SR. Kurz je určený zamestnancom múzeí a kultúrnych inštitúcií na Slovensku, ktorí majú v náplni práce edukačnú prácu s návštevníkmi a osobám so záujmom pracovať v oblasti neformálneho vzdelávania a výchovy v kultúrnych inštitúciách.

Štúdium: september 2021– máj 2022 
Poplatok za kurz 50 € 
Prihlášku je potrebné poslať najneskôr do 10.9.2021 

Oproti minulým rokom sa môžu do kurzu prihlásiť aj zamestnanci kultúrnych inštitúcií, ktorí majú minimálne ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou a aspoň pol ročná prax v múzeu či kultúrnej inštitúcii.

Počet poslucháčov v ročníku je obmedzený. O poradí prijatia rozhoduje dátum doručenia prihlášok. Kurz sa otvára pri minimálnom počte 10 uchádzačov. Zostáva 5 voľných miest. 

Viac informácií a prihláška  
www.snm.sk/?kurz-muzejna-pedagogika 
prihláška (DOCX, 18,6 kB) 

Mgr. Katarína Kaža,
Muzeologický kabinet,
Slovenské národné múzeum,
Vajanského nábr. 2, P.O.Box 13,
810 06 Bratislava
tel.: tel.: +421 2 204 69 140
e-mail: katarina.kaza@snm.sk