História múzea

Múzeum Andreja Kmeťa je od svojich počiatkov regionálne vlastivedné múzeum a sídli v prvej budove SNM z roku 1908, ktorú navrhol arch. M. Milan Harminc, pričom bol aj poverený hlavným dozorom nad realizáciou stavby.

V roku 1964 sa v budove usídlilo novo vzniknuté okresné vlastivedné múzeum - Turčianske múzeum Andreja Kmeťa. V rokoch 1972 - 1975 sa uskutočnili rozsiahle rekonštrukčné práce a koncom roku 1975 bola budova múzea opätovne sprístupnená pre verejnosť.

Nariadením vlády Slovenskej republiky zo 16. augusta 1994 bola budova múzea vyhlásená za Národnú kultúrnu pamiatku. V súčasnosti sa v budove nachádzajú trvalé expozície Kmetianum, venovaná práci Andreja Kmeťa a Príroda Turca. 1. 4. 2004 sa múzeum stalo súčasťou Slovenského národného múzea v Martine a v súčasnosti sa tu nachádza Oddelenie prírodovedných zbierok Múzeí v Martine.