Letný tábor malých prírodovedcov - zrušený

letný tábor

Milí naši malí prírodovedci, 
žiaľ, ani tento rok sa letný tábor "Malý prírodovedec" neuskutoční. 
Budeme radi, ak nás navštívite u nás v múzeu a spoločne na plánovaných
aktivitách a tvorivých dielňach zažijeme príjemné chvíle pri bádaní a odhaľovaní
tajov prírody.