O múzeu

Múzeum Andreja Kmeťa je od svojich počiatkov regionálne vlastivedné múzeum a sídli v prvej budove SNM z roku 1908, ktorú navrhol arch. M. Milan Harminc pričom bol aj poverený hlavným dozorom nad realizáciou stavby. Čítať ďalej...