Vstupné

Vstupné je možné platiť len v hotovosti. | Admission fees can be paid only with cash.


Vstup do celého múzea vrátane výstav | Admission fees to all exhibitions and permanent displays
Dospelí | Adults 4,00 €
Deti do 6 rokov | Children up to 6 years old bezplatne | free
Deti nad 6 rokov, študenti, seniori | Children age 6 and up, students and seniors 2,00 €
Rodinná vstupenka malá* | Family Ticket Small * 6,00 €
Rodinná vstupenka veľká** | Family Ticket Big** 10,00 €

Výstavy | Exhibitions only
Dospelí | Adults 2,00 €
Deti do 6 rokov | Children up to 6 years old bezplatne
Deti nad 6 rokov, študenti, seniori| Children age 6 and up, students and seniors 1,00 €
Rodinná vstupenka malá * | Family Ticket Small * 3,00 €
Rodinná vstupenka veľká ** | Family Ticket Big** 5,00 €

* Rodinná vstupenka malá - jeden dospelý a deti (maximálny počet 3) | * Family Ticket Small - one adult and children (up to 3 children)
** Rodinná vstupenka veľká - dvaja dospelí a deti (maximálny počet 3) | ** Family Ticket Big - two adults and children (up to 3 children)


Deti nad 6 rokov - deti a mládež do veku 18 rokov | Children age 6 and up - children and young up to 18 years old
Študenti - držitelia preukazov ISIC, EURO 26; k uplatneniu zľavy je potrebné predložiť uvedený doklad | Students - ISIC and EURO 26 cardholders with valid student card
Seniori - od 62 rokov, k uplatneniu zľavy je potrebné predložiť doklad totožnosti | Seniors - visitors over 62 years old with ID card


Vstup zdarma | Free entry
deti do 6 rokov | children under 6 years old
1 člen pedagogického dozoru na skupinu 10 žiakov/študentov | 1 accompanying teacher for every 10 students
deti z detských domovov | Children from children´s homes
držitelia preukazov ZŤP a ZŤP-S | Disabled visitors with valid ZŤP/ZŤP-S card (local ID for the disabled people) or equivalent certificate freom another country, together with a photogrpahic ID
zamestnanci MK SR | Employees of the Ministry of Culture SR
držitelia VIP vstupenky SNM | VIP card of Slovak National Museum cardholders
držitelia preukazu ICOM | ICOM cardholders
držitelia preukazu Zväzu múzeí na Slovensku a Asociace muzeí a galerií České republiky | ZMS and AMG (Slovak and Czech museum associations) cardholders
zamestnanci Národního muzea po predložení osobnej karty zamestnaca | Employees of the Národní Muzeum (National Museum in Prague) with valid card
držitelia novinárskeho preukazu | Journalists with valid journalist card
vstup počas prvej nedele v mesiaci | Entrance on the first Sunday of the month


 
Ostatné služby | Other services
Vzdelávacie programy | Educational programes 10,00 € na skupinu + vstupné podľa cenníka |10 € per group + admission fees
Fotografovanie (svadobné, ostatné) | Photography (wedding, other) 50,00 €
 
Objednávanie skupín
Pri väčšom počte členov skupiny (napr. školská trieda...) si, prosím, objednajte svoju návštevu dostatočne včas na pokladni múzea na t. č. 043/ 24 55 113. Vzhľadom na obmedzenú kapacitu priestorov múzea majú objednané skupiny pri vstupe a prehliadke s lektorom prednosť pred neobjednanými návštevníkmi.

Voľná nedeľa
V súlade s príkazom ministerky kultúry SR č. 15/2020 sa zavádza voľný (bezplatný) vstup do expozičných a výstavných priestorov Slovenského národného múzea každú prvú nedeľu v mesiaci. Prvý voľný (bezplatný) vstup sa uskutoční dňa 07. júna 2020.

Kultúrne poukazy
Múzeum prijíma do 12. novembra 2020 kultúrne poukazy.