Individuálny výskum

Zbierkové fondy sú pre bádateľov k dispozícii v rámci bádateľského poriadku (PDF, 104,4 kB) v spolupráci s kurátormi múzea.
Múzejná knižnica obsahuje približne 2 400 titulov.