Informácie pre návštevníkovNávštevnícky poriadok na stiahnutie.
(PDF, 98,0 kB) 

Milí návštevníci,

múzeá SNM sú z rozhodnutia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky opäť otvorené. Vstup do múzea je povolený pre skupinu maximálne 6 ľudí, z toho jeden môže byť lektor. Prosíme vás o rešpektovanie bezpečnostných opatrení nosenie rúšok – dodržiavanie odstupu – dezinfekcia rúk a v záujme zachovania vášho zdravia i zdravia zamestnancov múzea o riadenie sa pokynmi jednotlivých špecializovaných múzeí.

Tešíme sa na stretnutie s vami.


Voľná nedeľa
V súlade s príkazom ministerky kultúry SR č. 15/2020 sa zavádza voľný (bezplatný) vstup do expozičných a výstavných priestorov Slovenského národného múzea každú prvú nedeľu v mesiaci. Prvý voľný (bezplatný) vstup sa uskutoční dňa 07. júna 2020. Vstup na prehliadku múzea je každú celú hodinu pre skupinu o počte maximálne 30 návštevníkov. Je umožnený výlučne na základe voľnej vstupenky, ktorú obdržíte v pokladni múzea, kde nahlásite príslušný počet osôb. Lektorský výklad sa poskytuje len v slovenskom jazyku. Rezervácie vstupov na prvé nedele v mesiaci múzeum nezabezpečuje! 

Prístup do objektu pre osoby ZŤP:

Múzeum nie je vybavené bezbariérovým prístupom, nakoľko sa jedná o pôvodný interiér zámku. Napriek tomu je prístup pre imobilných návštevníkov bez asistencie možný na nádvorie hradu a do prízemných častí expozícií či výstav. Pri pohybe po interiéri zámku sú k dispozícii pracovníci múzea, keďže tu už treba prekonávať schody a prahy. 

Kde sa občerstviť
Hradný bufet sídli priamo v areáli, na nádvorí hradu, je tu možnosť rýchleho občerstvenia.

Hostinec Červené Víno sídli v meste Modrý Kameň na ul. Jarmočná a ponúka nápoje aj teplé jedlá.

Čo ešte môžete navštíviť
Modrokamenská kalvária sa nachádza priamo pred hradom, a je zapísaná v zozname národných kultúrnych pamiatok. Svojim umiestnením v krásnej prírode pri hrade púta pozornosť návštevníkov. Založená bola grófom Pavlom Balašom a jej popis a prvá zmienka pochádza z roku 1789. Výstup na ňu trvá pol hodinu.

Trúbiaci kameň je andezitová skala veľká asi 2m, vystupujúca zo sopečného brala, je v nej ručne vyrobená diera. Podľa povesti signály z Trúbiaceho kameňa slúžili na orientáciu Turkom. Nachádza sa v obci Sucháň vzdialenej od Modrého Kameňa asi 15 kilometrov.

Termálne kúpalisko Dolná Strehová, sa tiež nachádza v okrese Veľký Krtíš, medzi okresnými mestami Lučenec a Veľký Krtíš. Areál termálneho kúpaliska je v obci Dolná Strehová, ktorá je vzdialená od mesta Modrý Kameň a múzea 16 kilometrov.

Kde sa ubytovať 
Hotel Róza Koprovnica je vzdialený od Modrého Kameňa 5 km a nachádza sa za obcou Dolné Strháre. Ponúka možnosť ubytovania aj stravovania.