Kontakty


Sídlo: 
SNM – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek  
Hrad Modrý Kameň  
Zámocká 1 
992 01 Modrý Kameň 

Kontakt: 
e-mail:  hradmodrykamen@snm.sk 
telefón: +421 47 24 54 100  

telefón v priebehu víkendov: 
+421 47 2454 105 
+421 47 2454 103 

Mgr. Helena Ferencová
riaditeľka
sídlo: Zámocká 1, 992 01 Modrý Kameň
e-mail: helena.ferencova@snm.sk
telefón: +421 47 4870 194
mobil: +421 918 665 392 
 
Mgr. Erika Antolová
zástupkyňa riaditeľky
sídlo: Zámocká 1, 992 01 Modrý Kameň
e-mail:  erika.antolova@snm.sk 
telefón: +421 47 2454 106
mobil:   +421 918 665 391 

Kontakty na zamestnancov 

Ďalšie objekty múzea