Lektoráty

Prehliadka múzea je možná len v sprievode lektora, v prípade ohlásenej skupiny je možnosť poskytnúť lektorský výklad aj v cudzom jazyku, maďarčine, nemčine a angličtine.