Otváracie hodiny


Zimná sezóna (november – apríl)
:  
pondelok – piatok od 08.00 do 15.00 h. Vstup na prehliadku je každú celú hodinu, posledný vstup je o 14.00 h. 
sobota od 9.00 do 17.00 h. Vstup na prehliadku je v pravidelných intervaloch o 9.00, 10.30, 12.30, 14.00 a 15.30 h.

Letná sezóna (máj, jún, september, október)
pondelok – nedeľa od 09.00 do 17.00 h. Vstup na prehliadku je každú celú hodinu, posledný vstup je o 16.00 h.

Letná sezóna (júl – august)
:
pondelok – nedeľa od 09.00 do 18.00 h. Vstup na prehliadku je každú celú hodinu, posledný vstup je o 17.00 h. 

V prípade väčších skupín je možnosť navštíviť múzeum po predchádzajúcej dohode (na kontaktoch múzea) aj mimo hlavných otváracích hodín.

Na základe Príkazu generálneho riaditeľa SNM č.3/2013 na zvyšovanie návštevnosti a dostupnosti kultúrnych služieb nadväzujúci na príkaz Ministra kultúry SR č.2/2013 je každú prvú nedeľu v mesiaci vstup na prehliadku expozície SNM-Múzea bábkarských kultúr a hračiek v rámci otváracích hodín zdarma. Vstup na prehliadku múzea je každú celú hodinu pre skupinu o počte maximálne 30 návštevníkov. Je umožnený výlučne na základe voľnej vstupenky, ktorú obdržíte v pokladni múzea, kde nahlásite príslušný počet osôb. Lektorský výklad sa poskytuje len v slovenskom jazyku. Rezervácie vstupov na prvé nedele v mesiaci múzeum nezabezpečuje! 

Na základe Memoranda o spolupráci Slovenského národného múzea s Národným múzeom v Prahe, voľný vstup platí pre zamestnandov Nrodného múzea v Prahe, ktorí sa preukázu osobnou kartou zamestnanca.