Divadelné nočné prechádzky

14. 8. 2010, 20:00

Večerné divadelné predstavenia na nádvorí a bašte hradu.

Program
18:00 - Bábkové predstavenie Božena Němcová: „Princ Bajaja“ (Teatro Neline)
19:30 - Sokoliarstvo Kanát - Predvádzanie dravých vtákov
20:30 - William Shakespeare: „Kupec Benátsky“ (Divadlo Odtiaľ-Potiaľ)
22:00 - Kálmán Mikszáth: „O zázračnej studničke“ (Divadlo Bez Groša“)

Nočné expozície s rozprávkovými postavičkami a výstava v hradnej kaplnke v cene vstupného.
Vstupné: dospelí 4 €, deti a dôchodcovia 2 €